Funcionamos das 9h ás 18 na semana. Aos sábados 9h ás 17h.